Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Melai Road Llanfairtalhaiarn) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0805427

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Melai Llanfairtalhaiarnl (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan hwnnw o Ffordd Melai Llanfair Talhaiarn ym Mhont Ty'n Cyll.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar Pont Ty'n Cyll. Bydd mynediad cyfyngedig i gerddwyr. Bydd arwyddion ar y safle i'ch arwain ar ffordd ara.ll.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 1 Hydref 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 8 wythnos.
?yddiedig: 26 Medi 2018 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Melai Road Llanfairtalhaiarn) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Melai Road Llanfairtalhaiarn at Pont Ty'n Cyll.
The Order is necessary to facilitate works on Pont Ty'n Cyll. There will be limited pedestrian access. The alternative route will be signed on site.
The Order comes into effect on 1 October 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 8 weeks.
Dated: 26 September 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
||L«nj^v Bodlondeb, Conwy
LL32 8DU

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-031176/HL

Attachments

NWA0805427.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices