Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bettisfield, 30mph Speed Limit

Notice ID: BIR2453861

Notice effective from
1st July 2022 to 31st July 2022

Gorchymyn (Terfyn Cyflymder (30 MYA) Bettisfield, Wrecsam] Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag gyrru unrhyw gerbyd modur neu feic modur dros 30mya ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodir yn yr atodlen isod. Gellir gweld copi o'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a mapiau yn dangos y damau o ffyrdd y mae'r Gorchymyn arfaethedig yn ymwneud 3 nhw, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn yn Neuadd y Dref, Wrecsam neu ar gais trwy gyfrwng e-bost

traffic@wrexharn.gov

. uk. Rhaid cyflwyno gwrihwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig yn ysgrifenedig, neu drwy 23.07.22

Atodlen 1 - Y L6n o Avenue Farm i Fferm Bettisifield Hall a Ffordd o Trem Cambria i gefn Ffordd yr Orsaf, Bettisfield; o 1136m i'r de o'r gyffordd gyda'r A495 i gyfeiriad y de am 905m a L6n Cadney; am ei hyd cyfan,

The County Borough of Wrexham [Bettisfield, Wrexham) (30 MPH Speed Limit) Order 2022

Wrexham County Borough Council proposes to make an Order the effect of which will be that no person shall drive any motor vehicle or motor cycle at speeds exceeding 30mph on the lengths of road specified below. A copy of the proposed Order, together with maps showing the lengths of road to which the proposed Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined at The Guildhall, Wrexham or requested via email

traffic@wrexham.gov.uk

. Objections to the proposed

Order must be received in writing either by 23.07.22 Schedule 1 - Lane from Avenue Farm to Bettisifield Hall Farm and Road from Cambrian View to Back Station Road, Bettisified; from 1138m South of the junction with A495 southerly for 905m and Cadney Lane; Its entire length

Attachments

BIR2453861.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices