Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2439564

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0469 Land Off Bethania Road, Acrefair, Wrecsam, LL143HP Cais Amlinellol Ar Gyfer Codi 33 Annedd [Ymddangosiad, Tirlunio, Cynllun A Graddfa] Datblygia d Mawr

Gellwch archwilio'r caisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 13.07.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council 2 Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0469 Land Off Bethania Road, Acrefair, Wrexham, LL14 3HP Outline Application For Erection Of 33 Dwellings [Appearance, Landscaping, Layout And Scale Reserved) Major Development

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. tf you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 13.072022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2439564.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices