Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mount Pleasant, Temporary Road Closure to enable cable works

Notice ID: WAR2414247

Notice effective from
20th May 2022 to 19th June 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG THWODD) PROS PRO dan Ad ran 14(1) Peddf Rheolalddlo Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 31/01/22 i wahardd unrhyw gerbyd rtiag defnyddio'r rtian honno o Mount Pleasant, Cefn Mawr, Wrecsam o'i chyffordd a'r Stryd Fawr i gyfeiriad y gogledd am bellter o 120m i ganiatau i Network Plus wneud gwaith cloddio a gosod ceblau trydan foltedd uchel newydd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Mount Pleasant, Rock Lane a'r Stryt Fawr a bydd arwyddion priodol I ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 7 diwmod, neu lal os bydd y gwaith wedi'l gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 16 mis.
Dyddiedig 20/05/22.
Darren Williams- Prif Swyddog

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) Of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from effective from 23/05/22 prohibiting any vehicle from using that length of Mount Pleasant, Cefn Mawr, Wrexham from its junction with High Street in a N. direction for a distance of 120m. to enable Network Plus to undertake excavation works to lay new high voltage power cables,
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Mount Pleasant, Rock Lane and High Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 7 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 20/05/22.
Darren Williams - Chief Officer

Attachments

WAR2414247.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices