Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2373000

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022

Cyngor Bwrdeistraf Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2022/0279 Lower Lodge, TTireapwood, Wrecsam, SY14 7AN
Adeiladu Adeiladau Allan
Gellwch archwilio'r ceisisdau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 8'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 20.04.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2022/0279 Lower Lodge, Threapwood, Wrexham, SY14 7AN
Erection Of Outbuilding
You may view the above applications on

www.wrsxhQm.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, ie Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. rf you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin_@

wrexham.gov.uk

before 20.04.2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2373000.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices