Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2319911

Notice effective from
28th January 2022 to 27th February 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYH (GWAHARDD THAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1] Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1964 a fydd mewn grym o 31/01/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Dde Ffordd Clywedog, YstSd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam o'i chyffordd S Gogledd Ffordd Clywedog i gyfeiriad y de am bellter o 1250m at y gyffordd gyda De Ffordd y Bont er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effefthir gan gau'r ffordd ar hyd Gogledd Ffordd Clywedog, Ffordd Coed Aben, a De Ffordd y Bont a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 3 wythnos, neu lai os bydd y gwaitti wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 28/01/22.
Darren Williams- Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 31/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Clywedog Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham from its junction with Clywedog Road North in a S. direction for a distance of 1250m to its junction with Bridge Road South to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Clywedog Road North, Coed Aben, Bridge Road and Bridge Road South will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 28/01/22.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2319911.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices