Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Rockfield Drive Deaanwvi (Temporary Prohibition of Parking and Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2255419

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14i1iGorchvmvn Bwrdeistraf Sirol Conwv (Rockfield Drive Deoanwnrt (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio a Drafnidiaeth Drwoddl 2021
RHOPDIR RHYBUDP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedl gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosl i unrhyw gerbyd parcio deithlo ar hyd y darn hwnnw o Rockfield Drive Deganwy o rif 53, Bryn Seiriol ac Arfryn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar ran BT. Y llwybr amgen ar gyfer trafflg tra bydd y ffordd ar gau yn Arfryn yw ar hyd y darn heb el effelthio o Rockfield Drive ac i'r chwith i Fryn Seiriol. Y llwybr amgen tra bydd y ffordd ar gau ym Mryn Seiriol yw ar hyd Rockfield Drive a throi i'r dde i Arfryn. I'r gwrthwyneb i gerbydau sy'n teithio o'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr ac mewn argyfwng drwy gydol yr adeg.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 22 Tachwedd 2021 am gyfnod o ddim mwy na 5 diwrnod. Bydd y cyfyngiadau mewn grym dim ond pan fydd arwyddion wedi'u codi yn y lleoliad
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1 > The County Borough of Conwv (Rockfield Drive Deaanwvi (Temporary Prohibition of Parking and Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to park or proceed in that length of Rockfield Drive, Deganwy from number 53, Bryn Seiriol and Arfryn..
The Order is necessary to facilitate works on behalf of BT. The alternative route for road closure on Arfryn is via the unaffected section of Rockfield Drive and left onto Bryn Seiriol. The alternative route for road closure on Bryn Seiriol is via Rockfield Drive and turn right onto Arfryn. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Pedestrian and emergency access will be maintined
The Order comes into effect on 22 November 2021 for a maximum period of 5 days. The restrictions will be in force only when signage is placed on site.
Dated: 17 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC - 041491

Attachments

WAR2255419.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices