Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2058123

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 19/04/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Efyrnwy, Wrecsam, gan barhau o ochr 42 Coed Aben, Pare Caia i'r pengaead i gefn yr eiddo i alluogi Hafren Dyfrdwy i ddisodli cyflenwad plwm.

Nid oes gwyriad oherwydd ei bod yn ffordd bengaead. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 10 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 16/04/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 19/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Vyrnwy Way, Wrexham running from the side of 42 Coed Aben, Caia Park to a dead end at rear of properties to enable Hafren Dydfrdwy to replace lead supplies.

There is no diversion route due to it being a dead end. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 10 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 16/04/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2058123.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices