Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2059125

Notice effective from
15th April 2021 to 15th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 26/04/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno o Goed Aben, Wrecsam mewn 3 cham:-

Cam 1 - Yn rhedeg o ochr 43 Coed Aben i He na ellir mynd dim pellach.

Cam 2 - Yh rhedeg o gefn 105 Coed Aben i He na ellir mynd dim pellach.

Cam 3 - Yn rhedeg o ochr 131 Coed Aben i lie na ellir mynd dim pellach.

er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i osod cyflenwadau plwm newydd.

Nid oes unrhyw Iwybrau dargyfeirio gan fod yr holl ffyrdd yn rhal pengaead. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl IV gwaharddiad bara am 30 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi el gwblhau, a dim mwy na 18 mis. Dyddledig 09/04/21.

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 26/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Coed Aben, Wrexham in 3 phases:-

Phase 1 - Running from side of 43 Coed Aben to dead end.

Phase 2 - Running from rear of 105 Coed Aben to dead end.

Phase 3 - Running from side of 131 Coed Aben to dead end

to enable Hafren Dyfrdwy to replace lead supplies.

There are no diversion routes due to each road being a dead end. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 30 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 09/04/21.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2059125.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices